نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، علیرضا توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]
 • آرش پور، علیرضا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]
 • آشوری، محمد طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 95-115]
 • آشوری، محمد نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 47-79]
 • آقایی، امین حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 197-224]
 • آقایاری، مهدی «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • آقا بابا بنی، اسماعیل واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 9-32]

ا

 • ایارگر، حسین نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 9-37]
 • ابراهیمی، شهرام تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 147-174]
 • ابراهیم زرندی، محمد احسان جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 93-122]
 • ابولمعالی الحسینی، سید وحید دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]
 • احمدی، احمد آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]
 • احمدی، اصغر بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 37-67]
 • احمدی نژاد، مریم موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-32]
 • اختری، عباس جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]
 • اسحاقی، سید جعفر پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 89-123]
 • اسدی، داوود عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]
 • اسعدی، سیدحسین چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 147-175]
 • اسفندیاری بهرآسمان، محمدصالح نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-157]
 • اسلامی، رضا تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]
 • اصغری، عبدالرضا جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • اعتمادی، امیر ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 9-38]
 • اعظمی، علی اصغر بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 159-189]
 • افتخار، مریم بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 127-154]
 • افراسیابی، علی مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 82-98]
 • افراسیابی، علی قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]
 • افراسیابی، علی جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 191-230]
 • اکبری، شایان بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • اکبری، محسن قتل مانع حقیقی موانع ارث [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 121-136]
 • اکبری، مسعود سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 121-146]
 • اکبری، مسعود امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]
 • اکرمی، روح االله دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 121-146]
 • الهام، غلامحسین تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 107-135]
 • الهام، غلامحسین شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]
 • امام دادی، علیرضا انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • امیدی، جلیل تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • امیدی، جلیل «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • امیدی، جلیل بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • امیران بخشایش، امیر اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 59-87]
 • امینی، زهرا بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 115-153]

ب

 • بابایی، محمدعلی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-56]
 • باقری، احمد بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]
 • باقری، نادیا دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، نادیا دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 163-196]
 • باقری نژاد، زینب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-92]
 • باوی، محمود اقدام علیه آزادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 159-182]
 • برزگر، مهری کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 9-36]
 • برنجی اردستانی، مرجان بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-91]
 • برهانی، محسن تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-112]
 • بهره مند، حمید نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

پ

 • پوربافرانی، حسن اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 9-33]
 • پور بافرانی، حسن مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 9-30]
 • پور لطف الله، حسن تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-58]

ت

 • تدین، عباس زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • تقی پور، علیرضا واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 257-286]
 • تقی زاده، ابراهیم انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • تنهایی، فرزاد ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-72]
 • توجهی، عبدالعی بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-91]
 • توجهی، عبدالعلی درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 93-119]
 • توجهی، عبدالعلی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]
 • توجهی، عبدالعلی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • توجهی، عبدالعلی گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]
 • توسلی نائینی، منوچهر جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 69-103]

ج

 • جانی پور، مجتبی مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]
 • جانی پور، مجتبی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جانی پور، مجتبی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 163-196]
 • جباری، مصطفی تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]
 • جعفری، مجتبی تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 175-196]
 • جعفری، مجتبی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • جعفری، مجتبی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]
 • جعفری، مجتبی باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-200]
 • جعفری، مجتبی تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]
 • جعفری، محمد جواد بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 159-189]
 • جمشیدی، علیرضا متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • جهانی، بهزاد دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • جهاندوست دالنجان، مسعود واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]
 • جوادی حسین آبادی، حسین تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 91-125]
 • جوان جعفری، عبدالرضا نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]
 • جوان جعفری، عبدالرضا چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 57-81]
 • جوان جعفری، عبدالرضا نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-157]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]
 • جوانمردی، محمد تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 117-148]
 • جودکی، بهزاد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]
 • جوهر، سعید ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 87-113]

ح

 • حاتمی، صدیقه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 48-68]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • حائری، محمدحسن نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]
 • حبیب زاده، محمدجعفر حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 197-224]
 • حبیب زاده، محمد جعفر ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 47-71]
 • حبیب زاده، محمد جعفر تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • حبیب زاده، محمد جعفر ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • حبیب زاده، محمد جعفر «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • حبیب زاده، محمد جعفر بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • حیدری، حسین مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 115-143]
 • حیدری، مسعود بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 159-189]
 • حسینی، انسیه کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]
 • حسینی، سید حسین نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]
 • حسینی، سید محمد تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • حسینی، سید محمد جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 93-122]
 • حسینی، سید محمد «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]
 • حسینی، سیّد محمد ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 9-38]

خ

 • خاکسار، داوود عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]
 • خاکسار آرانی، جنت مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 115-143]
 • خالقی، ابوالفتح مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 82-98]
 • خالقی، ابوالفتح سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • خالقی، ابوالفتح کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • خان احمدی، حسن بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 70-93]
 • خدایار، حسین بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 265-297]
 • خدادی، ابوالقاسم بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 127-154]
 • خدادادی، سید بهمن تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 9-32]
 • خدادادی، سید بهمن جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]
 • خسروشاهی، قدرت الله نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]
 • خسرو شاهی، قدرت الله بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 37-67]
 • خسرو شاهی، قدرت اله تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 91-125]
 • خلیل زاده، ایرج قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 225-255]

د

 • دارابی پناه، شهین بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 281-317]
 • دانش ناری، حمیدرضا تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • دیرباز، مرضیه حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • دعاگویان، داوود عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]
 • دهقانی، علی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

ذ

 • ذاکر صالحی، غلامرضا ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-60]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-32]
 • رایجیان اصلی، مهرداد بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]
 • رجایی، زهرا پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 89-123]
 • رحمانی، محمد مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]
 • رحمانیان، حامد ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 47-71]
 • رحیمی پور، ایمان «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • رحمتی، علی دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 299-329]
 • رحمتی فر، مهدی ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-60]
 • رحیمی نژاد، اسمعیل «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • رحیمی نژاد، عباس الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • رستگاری، ماندانا جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]
 • رستمی، لمیاء تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-165]
 • رستمی، هادی احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • رستمی غازانی، امید زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-64]
 • رشنوادی، حجت الله سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • رضایی، محسن آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]
 • رضا قلی زاده، ابراهیم جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • رضوی، سید علی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • رضوی، سید محمد جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • رضوانی، سودابه سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 9-42]
 • رضوی فرد، بهزاد کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • رضوی فرد، بهزاد کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 181-203]
 • رضوی فرد، بهزاد حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • رضوی فرد، بهزاد کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • رضوی فرد، بهزاد مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 29-45]
 • رضوی فرد، بهزاد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • رفیع زاده، علی دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 147-169]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]
 • رهبرپور، محمدرضا چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]
 • روح الامینی، محمود مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 97-130]
 • روستایی، مهر انگیز توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]
 • روستائی، علیرضا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]

ز

 • زارع، محمد کاظم تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-165]
 • زجاجی، حمید رضا مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • زمانی، محمود جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-199]

س

 • سایبانی، علیرضا بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • ساداتی، سید محمد جواد مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • ساریخانی، عادل واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 9-32]
 • ساریخانی، عادل قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]
 • ساریخانی، عادل جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]
 • ساقیان، محد مهدی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]
 • سالار زایی، امیر حمزه بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-40]
 • سالاری شهر بابکی، میرزا مهدی واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]
 • سبحانی، مهین ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 9-43]
 • سبحانی، مهین دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبحانی، مهین دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 163-196]
 • سردارنیا، خلیل اله واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]
 • سعادتی، رضا تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]
 • سلیمان دهکردی، الهام حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]
 • سلیمی ترکمانی، حجت جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-96]
 • سودمندی، عبدالمجید بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]

ش

 • شاکر، محمد حسین تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • شاکری، ابوالحسن جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]
 • شاکری، ابوالحسن بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 70-93]
 • شایگان، اسماعیل نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 47-79]
 • شاملو، باقر پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 43-68]
 • شاملو، باقر مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 123-158]
 • شاملو، باقر بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 37-67]
 • شاهیده، فرهاد نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]
 • شجاعی، علی « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • شیخ الاسلامی، عباس تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • شیداییان، مهدی پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 89-123]
 • شیدائیان، مهدی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • شیرزاد، امید «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • شیرزادی فر، فرشاد محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]
 • شریفی، ابراهیم اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 9-33]
 • شریفی، محسن مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 141-172]
 • شیری ورنامخواستی، عباس نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-141]
 • شعبانی کندسری، هادی احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 48-68]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • شهبازی، علی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-70]
 • شهرانی کرانی، نجمه نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]
 • شهرانی کرانی، نجمه بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 281-317]

ص

 • صابر، محمود حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 197-224]
 • صابری، راضیه هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]
 • صادقی، ازاده واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]
 • صادقی، فرهاد چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]
 • صادقی، محمد هادی تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]
 • صادقی، محمد هادی ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-72]
 • صادق نژاد نایینی، مجید تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 147-174]
 • صادقى، ولی اله فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]
 • صالحی، جواد استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 145-161]
 • صالحی، جواد ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 227-250]
 • صالحی، جواد رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]
 • صالحی، محمد خلیل جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 191-230]
 • صبوری پور، مهدی رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]
 • صبوری پور، مهدی قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 225-255]
 • صدر توحیدخانه، محمد اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 155-188]
 • صدرطباطبایی، سیدمحمدعلی واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 197-226]
 • صدیق آخا، حمید تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • صفاری، علی هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]
 • صفری، صادق چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 57-81]
 • صفری، صادق نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]

ط

 • طالبی آشتیانی، محمد علی بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]
 • طاهری، محمد علی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • طباطبایی، سیدمحمدصادق چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 147-175]
 • طبیبی، مرتضی قتل مانع حقیقی موانع ارث [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 121-136]
 • طبیب زاده، پونه تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]

ع

 • عابد، رسول شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]
 • عابد، رسول جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-120]
 • عارفی، مرتضی بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • عباس زاده امیرآبادی، احسان رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 125-145]
 • عبداللهی، افشین امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]
 • عسکری، پوریا نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 131-162]
 • عظیم زاده، شادی از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 31-65]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]
 • علیزاده سرشت، نادر نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 99-124]
 • علمی سولا، محمدرضا نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]
 • علوی، سید حجت ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • علوی، سید حجت اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 331-357]
 • عینی، محسن جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 171-203]

غ

 • غلامی، حسین زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-64]
 • غلامی، حسین اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-65]
 • غلامی، حسین مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]
 • غلامی، حسین عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]
 • غلامی، حسین کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 9-36]
 • غلامی، حسین عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]
 • غلامی، حمید مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • غلامی، نبی اله ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • غلامی، نبی اله اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]
 • غلامپور، مهدی تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • غلاملو، جمشید محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 63-86]
 • غلاملو، جمشید ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • غلاملو، جمشید قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • غلاملو، جمشید تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 287-318]
 • غنی، کیوان پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

ف

 • فتحی، محمد جواد دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]
 • فرازمهر، جواد امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]
 • فرجی، محمد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • فرجیها، محمد محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 63-86]
 • فرجیها، محمد ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • فرجیها، محمد تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • فرجیها، محمد واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]
 • فرجیها، محمد بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • فرهادی الاشتی، زهرا نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]
 • فروغی، فضل الله پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]
 • فیض، زهرا جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]
 • فضلی، مهدی کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • فضلی، مهدی جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]
 • فلاحی، احمد بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • فلاح یخدائی، محمد جواد واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]

ق

 • قیاسی، جلال الدین تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 155-196]
 • قاسمی، آرین جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 69-103]
 • قدیری بهرام‌آبادی، رشید نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 9-41]
 • قربانپور، مریم ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-56]
 • قلی پور، غلامرضا «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • قلی زاده، بهروز نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 73-94]
 • قماشی، سعید کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 137-158]
 • قناد، فاطمه سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 121-146]
 • قناد، فاطمه امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]
 • قهرمانی، مجتبی بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • قورچی بیگی، مجید تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • قورچی بیگی، مجید تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 105-140]

ک

 • کاظمی جویباری، مهدی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 43-68]
 • کلانتری، کیومرث محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]
 • کلانتری، کیومرث نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 73-94]
 • کلانتری، کیومرث رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]
 • کوره ‌پز، ، حسین محمد‌ نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]
 • کوشا، جعفر مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • کوشا، جعفر اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 159-180]
 • کوشکی، غلامحسن سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 65-86]
 • کوشکی، غلامحسن نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 99-124]
 • کوشکی، غلامحسن بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 115-153]

گ

 • گل خندان، سمیرا مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 48-68]
 • گل خندان، سمیرا تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • گلدوزیان، حسین تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 107-135]
 • گلدوزیان، حسین جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]
 • گلدوست جویباری، رجب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-92]
 • گلدوست جویباری، رجب تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • گنجی، علی نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]
 • گوتمان، توماس تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 9-32]
 • گوتمان، توماس جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]

ل

 • لادمخی، معصومه مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]
 • لعل علیزاده، محسن بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]
 • لکی، زینب رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 255-285]

م

 • مالمیر، محمود مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • متقی، فاطمه واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 257-286]
 • مجیدی، سید محمود جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]
 • محترم قلاتی، ایمان تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 155-196]
 • محتشمی، ندا مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 123-158]
 • محسنی، فرید ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 87-113]
 • محمدی، حمید معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 67-95]
 • محمدی، قاسم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 125-145]
 • محمدیان، علی تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 67-89]
 • محمد خانی، عباس تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]
 • محمدزاده، شهرام رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 109-130]
 • محمدکوره پز، حسین تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • محمد کوره پز، حسین درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 93-119]
 • محمد کوره پز، حسین گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]
 • محمودیان اصفهانی، کامران «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • محمودیان اصفهانی، کامران «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]
 • محمودی جانکی، فیروز حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-110]
 • محمودی جانکی، فیروز توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]
 • مرادی، حسن عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-70]
 • مرادی، حسن تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 9-28]
 • مرادی، حسن تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 73-114]
 • مرادی، حسن تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 231-264]
 • مرتاضی، احمد اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 59-87]
 • میرخلیلی، سید محمود نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]
 • میرزایی، محمد پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]
 • میر سعیدی، سید منصور جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-199]
 • میر سعیدی، سید منصور تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 117-148]
 • میر سعیدی، سید منصور اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]
 • میرشکاری، عباس نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]
 • میر کمالی، سید علیرضا کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]
 • میر مجیدی، سپیده تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • میرمحمدصادقی، حسین دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 299-329]
 • میرمحمد صادقی، حسین رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 255-285]
 • میر محمد صادقی، حسین جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-120]
 • میرمحمّد صادقی، حسین نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 9-41]
 • مسجدسرائی، حمید جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]
 • مشکات، سید مصطفی مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 37-65]
 • مصطفی پور، مسعود «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]
 • معظمی، شهلا نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]
 • مقدسی، محمد باقر جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • منتظری، صالح واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 197-226]
 • منصور آبادی، عباس الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • مهدوی پور، اعظم نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]
 • مهدوی پور، اعظم بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 281-317]
 • مهرا، نسرین دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • مهرا، نسرین تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 105-140]
 • موحدی، جعفر طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 95-115]
 • موذن، عباس تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 105-140]
 • موذن زادگان، حسنعلی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • موذن زادگان، حسنعلی حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]
 • موذن زادگان، حسنعلی عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]
 • موذن زادگان، حسنعلی ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • موذن زادگان، حسنعلی جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]
 • موسوی، سید نعمت اله مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 29-45]
 • موسوی مجاب، سید درید دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 147-169]
 • مومنی، خسرو تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-58]

ن

 • نیاز پور، امیر حسن اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-111]
 • ناظریان، حسین تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 9-37]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 9-42]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]
 • نمامیان، پیمان نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]
 • نوبهار، رحیم بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 9-46]
 • نوبهار، رحیم شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-130]
 • نوبهار، رحیم بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 265-297]
 • نوری، فاطمه رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]
 • نوریان، علیرضا متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • نور محمدی، حسین چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]

و

 • وروایی، اکبر تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

ه

 • هاشمی، حمید تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]
 • هاشمی، سید حسین لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، سید حسین لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • هدایت، هدیه از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 31-65]
 • هدایت، هدیه لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [(مقالات آماده انتشار)]
 • هدایت، هدیه لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • هرمزی، خیرالله ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • هرمزی، خیرالله اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 331-357]

ی

 • یاوری، جواد الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • یزدیان جعفری، جعفر تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]
 • یوسف زاده، علی «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • یوشی، مهشید حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]