جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس

2 گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه حقوق، دانشگاه رضوی، مشهد مقدس، ایران عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق

چکیده

تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون‌گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون‌گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون‌گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conspiracy offense in the criminal law of Iran and Egypt

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Razavi 1
  • Sayyed Mohammad Razavi 2
  • Abdoreza Asghari 3
1 Law Department Razavi University
2 Law and Politic department Birjand university
3 Law department Razavi University
چکیده [English]

Abstract: Conspiracy in Egyptian Legislation is divided in two parts; General conspiracy and particular. Legislator of Iran in article 610 and 611, in the law of ta,zir, Have talked specially about conspiracy. In the first one has Generalized Criminalization of conspiracy into all offence against Internal and external security and in the second one has depend it into prepare of executive acts and Failure because of a cause outside the will. Unlike the Iranian legislator that has taken all conspiracy with any degree as a crime in Egyptian Legislation it embrace just Offenses and crimes. Also in particular conspiracy the Crimes are separated exactly and can't be leaded to Muharebe while in Iran's law it can be result in Muharebe in conspiracy against security and in other crimes its retribution hasn’t any fitting whit offences against security. This article, that come to end whit Analytical and comparative method, has considered The law of Iran and Egypt and Legal doctrine and Expressed Difference and similarity and pay attention to distinctions between them and recommended Iranian legislator to added some acts and promote law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conspiracy
  • Criminal intent
  • pardon
  • Agreement of will
  • offence against security