اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1194
تعداد پذیرش 151
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 594
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 167

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 950501
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 512773
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 166 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 471 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 77 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 13 %