‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 مربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ ‏‏«مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل ‏برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت ‏این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط ‏دانست؛ یا اینکه از در زمره حق‌الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها ‏اختلاف‌نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر ‏شده و می‌تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه‌ای توصیفی-‏تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده ‏است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد می‌توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا ‏اینکه دست‌کم آن را در زمره حق‌الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the crime of Imsaak in the jurisprudence of the Imamiya and the positive law

نویسندگان [English]

  • Ali Mohamadian 1
  • leyla mehrabi 2
  • mansoure bokaee 2
1 phd
2 Instructor of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Imsaak in Imamiya jurisprudence means to keep and capture the victim; So that” the keeping person:Momsek” prevents the victim from leaving the dominant hegemony and the killer can easily kill him.

Imamis' jurisprudents agree that the punishment of "Momsek" is life imprisonment; but there is a serious controversy among the jurisprudents About what the nature of this punishment is and should it be analyzed in the light of the Haqa alnaas and as a result, it is forgiven and amnesty or it is Haqa allah and so there is no way for reconciliation.
Because this difference in opinion also affects criminal law and can have different effects, the present paper, in a descriptive-analytic study, and in the light of referring to legal and juridical sources, seeks to analyze the meaning of the punishment of "Momsek".

The results of the research show that it is possible to consider the crime of Imsaak as a Ta'zir ; or at the very least, consider it as a Haqa alnass and compromise and amnesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imsaak
  • The punishment of Momsek
  • Haqa Allah
  • Haqa Alnass
  • The nature of Ta'zire