پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق جزا، حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم‌ترین تدابیر پیشگیرانه‎ی وضعی موثر در کاهش این جرم می‎پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه‌کننده‌ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به‌دست‌آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی‎ترین بستر پیش‎بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری‎های آن در این عرصه، به برخی از کاستی‎های قابل رفع اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislative Situational Prevention from the Torture Crime

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sheidaeian 1
  • seyed jafar eshaghi 2
  • Zahra Rajaei 3
1 Criminal Law, Law, University of Tehran College of Farabi,Qom, Iran
2 Law, Tolouemehr University, Qom, Iran
3 Graduated in Criminal law from College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The right to be free from torture is known as an inalienable right. In article 38 of our Constitution, it has been declared absolutely forbidden. Hence, struggling against torture is of meritorious legal and cultural status. Amid non-suppressive methods, the situational prevention is known as an applicable approach with visible returns. Due to these features, this paper, based on accepting the possibility of exercising the situational prevention on torture crime, deals with recognizing effective situational preventive contrivances in decreasing this crime; contrivances like: contrivance for increasing hardship in committing crimes like immediate access of defendant to judiciary officials, contrivance for omitting justifiers like decreasing the demonstrating value of confession, contrivance for decreasing benefits ensued from crimes like nullifying the information ensued from torture, contrivance for increasing the risk of committing crime like supporting the presence of lawyers in the early processes of judgment and video surveillance during investigation process. In this text we have shown that the best place to predict these contrivances is Code of Criminal Procedure and accordingly recently enacted Iranian Code of Criminal Procedure is examined from this perspective and meanwhile embossing the innovations of this area, we have pointed out some of the removable shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Torture"
  • "Legislative Situational Prevention"
  • "Paradigm of Deterrence"
  • "justifying paradigm"
  • "Supervision"