اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی حقوق خصوصی

2 قاضی دادگستری

چکیده

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parties to Private Action due to Crime and Their Successors

نویسنده [English]

  • khiralah hormozi 1
چکیده [English]

In all private actions, recognition of parties to the action is of a significant importance. Purpose of this research is to recognize parties to an action for damage due to a crime and their successors. It is necessary to recognize parties who may, besides filing criminal action, file a civil action in the criminal court related to damages of a crime, since according to general principles governing Civil Procedures Law, if claimant or his/her successor is not considered as a beneficiary in the filed action, or if the action has no regard with the defendant, it would result in abatement of action, and if the claimant does not file the action in competent courts based on rules and regulations, it would result in judicial disqualification. Findings of this research indicate that generally, parties to a private action due to a crime are comprised of four groups including Personal claimant (victim of a crime who has undergone damages due to the crime); Successors of the personal claimant (including 1. Heirs of the victim, 2. Creditors, 3. Legal persons); Personal defendant (committer of the crime or his/her accomplice), Successors of the personal defendant (heirs, debtors, and persons with civil liability).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action of damage due to crime
  • Claimant
  • Defendant
  • Criminal Procedures Law