«بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی »

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده‌‌ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته‌ایم‌، بدین بیان که در مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Essay on the issue and allow nature of law, the rule of law and the legal."

نویسنده [English]

  • kamran mahmoudiyan
چکیده [English]

A new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh‌‌Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, France
A new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh‌‌Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, FranceA new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh‌‌Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, France

کلیدواژه‌ها [English]

  • La permission
  • The legal order
  • superior order