مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ایران، تهران

2 استادیار گروه حقو ق جزاو جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، میتوان مسائل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجه‌گیری می‌نماید که مبنای اعمال مسئولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می‌باشد چرا که در نهایت هر نتیجه‌ای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستم‌های کمک‌ راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسئولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می‌باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می‌باشد و در خصوص مسئولیت کاربر آن، ترکیبی از مسئولیت در سطح سه و مسئولیت در سطح پنج می‌تواند اعمال ‌شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسئولیت کاربر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal liability of the self-driving cars for the injury caused by it

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Barzegar 1
  • Gholam Hussein Elham 2
1 university of Tehran, faculty of law & political science
2 university of tehran
چکیده [English]

The advancement of technology has led to the production of a car that does not require a human driver. In June 2016, the first self-driving car was successfully tested in Iran and in the same month their use was banned by traffic police chief due to lack of relevant laws and lack of clear liability for possible accidents. The present study seeks to investigate how, with current criminal laws, it is possible to resolve issues arising from injuries caused by self-driving car. In this paper, regardless of other factors, only the criminal liability of the car user has been addressed. The present paper proceeds with a descriptive-analytical approach and adapts the existing rules on the self-driving car. Examining the aspects of this issue, the current study concluded that basis for imposing liability on a user at zero, one and two levels is similar to that of ordinary cars, since ultimately the user is liable for any result generated from the combination of user's driving and driver assistance systems. The basis of liability at level three is user's omission. The self-driving car at level four is a combination of level three and five of self-driving cars and regarding the user's

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal liability
  • Self-driving car
  • traffic accident
  • User's liability