کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (گروه حقوق جزا و جرم شناسی )

چکیده

به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می‌شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی‌های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می‌باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exercising differential criminal procedure to legal persons In the preparatory phase of research:fundamentals and effects

نویسندگان [English]

  • behrouz beygizadeh 1
  • hassanali moazenzadegan 2
  • Gholam Hassan Kooshki 3
1 Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor
3 Assistant Professor,in Criminal law and criminology at Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

As a result of the criminal offenses and criminal liability of legal persons, the procedure for investigating their crimes is raised, and among its topics, the preliminary investigation and differentiation of this stage of the procedure for investigating criminal offenses of legal persons. Considering the crimes of legal entities and their crimes, in this research, the foundations and distinctive features of the criminal procedure of criminal offenses of legal persons are examined in the preliminary stage of the preliminary investigation.
According to the descriptive-analytical method, the differentiation of the prosecution system into the credibility of the personality of the perpetrator, the specific characteristics of the legal person and the impossibility of the implementation of some rules and rules of procedure regarding them, which inevitably requires the legislator to adopt a special code for The prosecution of the crimes of the abovementioned persons has stipulated that, in practice, it is not possible to attract legal persons, and if there is sufficient reason to charge the charges to legal persons, a legal person is warned to introduce his lawyer or lawyer to explain the charge, and in The reason is sufficient reason to charge a person with legal rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal person
  • differential treatment
  • preliminary investigation
  • summoning accused
  • explanation of charge