آ

ا

 • افراسیابی، علی مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 82-98]

 • افراسیابی، علی قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]

ب

 • بابایی، محمدعلی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-56]

 • برهانی، محسن تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-112]

 • بهره مند، حمید نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

ت

ج

 • جعفری، مجتبی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]

 • جوان جعفری، عبدالرضا چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 57-81]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]

 • جوهر، سعید ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 87-113]

ح

 • حیدری، حسین مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 115-143]

 • حسینی، سید حسین نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]

 • حسینی، سید محمد تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]

خ

 • خاکسار آرانی، جنت مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 115-143]

 • خالقی، ابوالفتح مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 82-98]

 • خدادادی، سید بهمن تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 9-32]

ر

 • رحیمی نژاد، اسمعیل «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]

س

 • ساداتی، سید محمد جواد مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]

 • ساریخانی، عادل واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 9-32]

 • ساریخانی، عادل قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]

 • سعادتی، رضا تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

ش

 • شیرزادی فر، فرشاد محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]

 • شهرانی کرانی، نجمه نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]

ص

 • صالحی، جواد استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 145-161]

 • صبوری پور، مهدی رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]

 • صفری، صادق چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 57-81]

 • صفری، صادق نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]

غ

 • غلاملو، جمشید محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 63-86]

 • غلاملو، جمشید ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]

ف

 • فرجیها، محمد محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 63-86]

 • فرجیها، محمد ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]

ق

 • قربانپور، مریم ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-56]

 • قلی پور، غلامرضا «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]

 • قورچی بیگی، مجید تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]

ک

 • کلانتری، کیومرث محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]

 • کوره ‌پز، ، حسین محمد‌ نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

گ

 • گوتمان، توماس تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 9-32]

م

 • محسنی، فرید ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 87-113]

 • محمودی جانکی، فیروز حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-110]

 • میرخلیلی، سید محمود نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

 • معظمی، شهلا نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]

 • مهدوی پور، اعظم نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]

ن

 • نمامیان، پیمان نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]

و

 • وروایی، اکبر تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

ه

 • هاشمی، حمید تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

login