اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1337
تعداد پذیرش 178
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 672
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 178

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 1234836
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 619477
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 169 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 473 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 185 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 13 %