اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1388
تعداد پذیرش 178
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 707
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 180

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 249
تعداد مشاهده مقاله 1384969
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 669644
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 172 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 473 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 13 %