آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1620
تعداد پذیرش 236
تعداد پذیرش بدون داوری 25
تعداد عدم پذیرش 828
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 208

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 311
تعداد مشاهده مقاله 2216624
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 835258
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 192 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 523 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 478 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 15 %