آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1507
تعداد پذیرش 200
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 759
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 184

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 267
تعداد مشاهده مقاله 1747299
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 744480
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 181 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 486 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 13 %