آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1421
تعداد پذیرش 181
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 716
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 180

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 252
تعداد مشاهده مقاله 1451829
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 686819
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 172 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 473 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 13 %