اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1235
تعداد پذیرش 159
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 615
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 169

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 993301
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 529187
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 167 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 470 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 76 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 13 %