آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1558
تعداد پذیرش 216
تعداد پذیرش بدون داوری 25
تعداد عدم پذیرش 793
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 199

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 288
تعداد مشاهده مقاله 1943614
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 782709
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 190 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 508 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 478 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 14 %