آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1661
تعداد پذیرش 255
تعداد پذیرش بدون داوری 26
تعداد عدم پذیرش 854
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 213

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 332
تعداد مشاهده مقاله 2722988
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 916731
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 202 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 513 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 463 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 201 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 15 %