دوره 11 (1401-1402)
دوره 10 (1400-1401)
دوره 9 (1399-1400)
دوره 8 (1398-1399)
دوره 7 (1397-1398)
دوره 6 (1396-1397)
دوره 5 (1395-1396)
دوره 4 (1394-1395)
دوره 3 (1393-1394)
دوره 2 (1392-1393)
دوره 1 (1391-1392)

تعداد مشاهده مقاله

2,623,924

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

898,784

نسبت مشاهده بر مقاله

8073.61

نسبت دریافت فایل بر مقاله

2765.49

تعداد مقالات ارسال شده

1,649

تعداد مقالات رد شده

851

درصد عدم پذیرش

52

تعداد مقالات پذیرفته شده

249

درصد پذیرش

15

نشریه پژوهش حقوق کیفری یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوق کیفری پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق کیفری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهش حقوق کیفری در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

حقوق کیفری و جرم شناسی
جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه‌‌ی فرصت

حسین غلامی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ حسین جوادی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 9-52

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.51802.2100

چکیده
  جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های ...  بیشتر

آیین دادرسی کیفری
امنیت‌‌گرایی و تحدید حق دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش‌‌ها و راهکارها)

آناهیتا سیفی؛ جبرائیل نوظهور امناب

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 53-88

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.66132.2448

چکیده
  رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده‌‌ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه‌های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره‌گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت‌گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال ...  بیشتر

جامعه شناسی کیفری
رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب

امیر خادمی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.71879.2554

چکیده
   گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره‌‌ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه‌‌ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه‌‌های بعد. در دهه‌‌ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی‌‌حجابی جرم‌‌انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای ...  بیشتر

آیین دادرسی کیفری
تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر)

مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 125-162

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.72393.2563

چکیده
  «حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار ‌‌گیرند. این امر ایجاب می‌‌کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم ...  بیشتر

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
قتل‌‌های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران

علی کاکو جویباری؛ رجب گلدوست جویباری؛ مهدی اسماعیلی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 163-197

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.65667.2436

چکیده
  اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می‌گیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ...  بیشتر

جامعه شناسی کیفری
بررسی تجربه‌‌ی زیسته‌‌ی نوجوانان بزهکار در فرایند دادرسی از دیدگاه مددکاری اجتماعی

فاطمه حسینی؛ مرضیه محمدی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 199-231

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.74325.2597

چکیده
   نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می‌شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده‌ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل‌های اصلاحی را طلب می‌کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه ...  بیشتر

فقه و حقوق اسلامی
بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌‌المال

علی فارسی مدان؛ عنایت شریفی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 233-272

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.66037.2446

چکیده
   یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیت‌المال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌‌المال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده ‌‌اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت ...  بیشتر

تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117

چکیده
  شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح ...  بیشتر

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392

مجتبی جعفری

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2014.578

چکیده
  چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ...  بیشتر

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

حسن مرادی؛ علی شهبازی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2397

چکیده
  یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر ...  بیشتر

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 147-169

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2408

چکیده
  یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ...  بیشتر

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

جعفر کوشا

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 159-180

چکیده
  جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو ...  بیشتر

ابر واژگان