داوران سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی
شهرام ابراهیمی استادیار
محمد علی اردبیلی استاد
رضا اسلامی استادیار
علی افراسیابی استادیار
جلیل امیدی دانشیار
وحید آگاه استادیار
محمدعلی بابایی دانشیار
عباس باقری استادیار
مهری برزگر سایر
تهمورث بشیریه استادیار
جمال بیگی دانشیار
ستار پروین استادیار
عباس تدین استادیار
علی تقی زاده استادیار
امین جعفری استادیار
علیرضا جمشیدی استادیار
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار
هما داودی استادیار
هادی رستمی استادیار
محسن رضایی سایر
سودابه رضوانی سایر
بهزاد رضوی فرد استادیار
غلامرضا رفیعی استادیار
محمد حسین رمضانی قوام آبادی استادیار
محمد رضا رهبر پور استادیار
سید قاسم زمانی  
عادل ساریخانی دانشیار
علیرضا سایبانی استادیار
صادق سلیمی دانشیار
بدر سودانی سادری سایر
باقر شاملو دانشیار
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار
ولی اله صادقى سایر
جواد صالحی دانشیار
مهدی صبوری پور استادیار
محمد علی صلح چی دانشیار
حسن عالی پور استادیار
فیصل عامری دانشیار
مریم عباچی استادیار
جمشید غلاملو استادیار
حسین غلامی استاد
نبی اله غلامی سایر
محمد فرجی سایر
مجتبی فرحبخش استادیار
حسن قاسمی مقدم استادیار
سعید قماشی استادیار
فاطمه قناد دانشیار
مجید قورچی بیگی استادیار
مهدی کاظمی جویباری مربی
روح الدین کردعلیوند استادیار
غلامحسن کوشکی استادیار
حسین گلدوزیان استادیار
سیدمحمود مجیدی استادیار
علی محمدیان استادیار
فیروز محمودی جانکی استادیار
حسن مرادی استادیار
مصطفی مسعودیان استادیار
شهلا معظمی استادیار
اعظم مهدوی پور استادیار
حسنعلی موذن زادگان دانشیار
حسن میر حسینی استادیار
سید منصور میر سعیدی استادیار
محمد هادی میرشمسی استادیار
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد
هیبت اله نژندی منش استادیار
اشکان نعیمی استادیار
پیمان نمامیان استادیار
امیر حسن نیازپور استادیار