حقوق کیفری و جرم شناسی
زمیولوژیِ بدرفتاری‌های آکادمیک؛ نقد جرم‌شناختیِ ناموازنه‌ی روابط دانشگاهیِ قدرت

مهدی خاقانی اصفهانی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.73972.2593

چکیده
  غلبه مناسبات قدرت بر محیط‌های آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی­گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج­ یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط ...  بیشتر

فقه و حقوق اسلامی
بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر

حسین خدایار

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.72233.2559

چکیده
  برابر یک انگاره‌‌ی رایج و شناخته‌شده‌‌ی فقهی، مجازات‌ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می‌کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره‌‌ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل‌گیری انگاره‌های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون‌الحد» بودن کیفرهای ...  بیشتر

فلسفه حقوق کیفری
گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن

زهرا عبدالحسین قمی؛ فیروز محمودی؛ مجید قورچی بیگی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 81-119

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.73534.2578

چکیده
  چکیده: یکی از روش‌های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش‌ها و نتایج تحلیل‌ها متفاوت می‌شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه‌ای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش‌ تبارشناسی نیچه‌ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگی‌اش ...  بیشتر

آیین دادرسی کیفری
چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت

غلامحسن کوشکی؛ روح اله زندی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 121-152

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.70886.2535

چکیده
  قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل ­گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء­هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش­های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع ...  بیشتر

کیفر شناسی
واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)

حمید نادری؛ محمد متین پارسا؛ محمد پورمازار

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 153-192

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.75156.2608

چکیده
  میانجی‌گری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) ...  بیشتر

بین الملل کیفری
ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس

حسن پوربافرانی؛ زهرا شوکتی احمدآباد؛ محمدحسن مالدار

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.76579.2628

چکیده
  انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب می‌شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره ...  بیشتر

جامعه شناسی کیفری
ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری

سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمدجواد ساداتی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، صفحه 229-264

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.73451.2576

چکیده
  افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می‌باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه ...  بیشتر