ا

پ

 • پیوست، رحمان چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 71-104]

ث

 • ثقفی، پریسا تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 105-125]

خ

 • خالقی، ابوالفتح تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 105-125]

ر

 • رحیمی، حمید تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 45-70]

 • رستمی، جواد حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 193-220]

ز

 • زراعت، عباس چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 221-245]

س

 • ساداتی، سیدمحمدمهدی مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 159-191]

ش

 • شادمان فر، محمدرضا حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 193-220]

 • شاملو، باقر بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 127-158]

 • شیداییان، مهدی چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 71-104]

 • شیری، عباس نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 9-44]

 • شیرزادی فر، فرشاد چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 221-245]

ص

 • صالحی، محمد چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 71-104]

ق

 • قماشی، سعید چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 221-245]

ک

 • کلانتری، کیومرث بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 127-158]

ن

 • نعیمی، اشکان امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 247-274]

 • نوبهار، رحیم تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 45-70]

login