موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

مریم احمدی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 1-32

چکیده
  اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص ...  بیشتر

انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد

ابراهیم تقی زاده؛ محمد علی طاهری؛ علیرضا امام دادی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی ...  بیشتر

عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب)

حسین غلامی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ داوود دعاگویان؛ داوود اسدی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 1-216

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.13953.1249

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت‌ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می‌تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال‌های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره‌مندی از روش‌های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با ...  بیشتر

در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه

عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 7-34

چکیده
  تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...  بیشتر

تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 9-32

چکیده
  اسیدپاشی یک جرم مه  م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایرانبه طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشدهباشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعۀ این پدیده،مسئلۀ بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ...  بیشتر

بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی

رحیم نوبهار

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 9-46

چکیده
  چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط ...  بیشتر

نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین ایارگر

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 9-37

چکیده
  یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های ...  بیشتر

مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان

جعفر کوشا؛ حمید غلامی

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 9-39

چکیده
  چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات ...  بیشتر

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 9-32

چکیده
  یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون‌گذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها ...  بیشتر

تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17)

توماس گوتمان؛ سید بهمن خدادادی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 9-32

چکیده
    عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. ...  بیشتر

تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها

سید محمد حسینی؛ مجید قورچی بیگی

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-40

چکیده
  چکیده:غالب مطالعات بزه‌دیده‌شناختی در سال‌های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده‌اند. علی‌رغم فراوانی بزه‌دیدگی جرایم یقه‌سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم‌شناسان انتقادی به موضوع بزه‌دیده‌شناسی جرایم یقه‌سفیدها علاقه‌مند بوده و از این بزه‌دید‌گان با عنوان «بزه‌دید‌گانی ...  بیشتر

سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392

علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ سودابه رضوانی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1780

چکیده
  چکیدهسلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی ...  بیشتر

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

حسین میرمحمّد صادقی؛ رشید قدیری بهرام‌آبادی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2396

چکیده
  بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده­ی بزهکاری و به­ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینه­ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت­آمیز را ...  بیشتر

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی

بهزاد رضوی فرد

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3952

چکیده
  کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت ...  بیشتر

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

مهین سبحانی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-43

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.4434

چکیده
  سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم‌های پیشین و یا جنگ‌های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره‌برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر ...  بیشتر

تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ

حسن مرادی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6752

چکیده
  چکیده در عفو جانی توسط مجنی‌علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده‌شده در برهه‌ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به‌خصوص آنگاه‌که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان ...  بیشتر

مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت

حسن پور بافرانی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1395، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7118

چکیده
    چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ...  بیشتر

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری

حسین غلامی؛ محمد رحمانی

دوره 5، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7397

چکیده
  سیاست جنایی با توجه به این‌که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می­شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند به­عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه­ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت ...  بیشتر

«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین»

کامران محمودیان اصفهانی؛ علی یوسف زاده؛ امید شیرزاد

دوره 5، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.11440.1205

چکیده
  چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه­ی قضایی در این مورد شیوه­ی همسانی در پیروی از تعیین دیه­ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده­ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده­ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به ...  بیشتر

ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان

امیر اعتمادی؛ سیّد محمد حسینی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.11218.1196

چکیده
  اگرچه نتیجه‌ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به‌صورت نوعی صدمه‌ی جسمانی جلوه‌گر می‌شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این‌که در آینده‌ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت‌ها، بزه دیده بدون این‌که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا ...  بیشتر

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری

نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.15964.1298

چکیده
  از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از ...  بیشتر

جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی

علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین گلدوزیان

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-46

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.22508.1429

چکیده
  یکی از نظریه‌های جرم‌شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام‌مند از پست‌مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم‌شناسی کرد، جرم‌شناسی پست‌مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه‌های شکاکانه پست‌مدرنیسم که به علوم‌انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم‌شناسی پست‌مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می‌کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست‌مدرنیسم ...  بیشتر

کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط

مهری برزگر؛ حسین غلامی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.24492.1477

چکیده
  پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم‌گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می‌باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها ...  بیشتر

اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی

حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.15570.1289

چکیده
  مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در ...  بیشتر

بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

عبدالمجید سودمندی

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27203.1530

چکیده
  بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ...  بیشتر