نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 هیئت علمی دانشگاه بیرجند

3 هیئت علمی

چکیده

اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی از ان است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثرتری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tmnsmission of AIDS and attempt to murder

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Taghizade 1
  • Mohammad Ali Taheri 2
  • Alireza Emamdadi 3

چکیده [English]

Spread of AIDS illness in recent years and impossibility of cure
for it, causing the infection and transmission of this illness; can be
a doer for commitment of crime. Crimes that commits as
transmission of AIDS virus, are different as for them from taxes. If
transmission of this virus, causes the death of a victim, the action of
transformer may be a murder, quasi intentional murder or homicide
by pure as for his intention.
On the other hand, because the hurts and damages due
transmission of li:rV detects after duration the partly long period of
time, it is advisable to criminalize the action of transmission of this
deadly illness separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS (HIV)
  • Attempt to homicide
  • Aborted offense
  • Elements of crime
 حسین آقایی نیا ،حقوق کیفری اختصاصی -تهران انتشارات میزان چاپ چهارم