بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 131-148

چکیده
  چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای ...  بیشتر

نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری

پوریا عسکری

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 131-162

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.24245.1467

چکیده
  شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...  بیشتر

بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری

سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44014.1941

چکیده
  حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131نوع مقاله: مقاله پژوهشی   بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم‌انگاری سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی** (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98(   چکیده تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی ...  بیشتر

مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 133-163

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44597.1951

چکیده
  پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می‏بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء ...  بیشتر

بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

زینب شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 135-170

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.36011.1769

چکیده
  روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی می‌کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله‌مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه‌ای ...  بیشتر

کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری

سعید قماشی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 137-158

چکیده
  مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود ...  بیشتر

«تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه»

ایمان رحیمی پور؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 141-170

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.10834.1189

چکیده
  چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز ...  بیشتر

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر

سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 141-174

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.29308.1604

چکیده
  تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون‌گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم ...  بیشتر

الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران

عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد

دوره 5، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7403

چکیده
  تصمیم­گیرى قضایى مهم­ترین رکن و نتیجه­ی هر دعوی است. این تصمیم­گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل­هاى گوناگونى صادر مى­شوند. این عامل­ها در پرونده­هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه­دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به ...  بیشتر

واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی

ازاده صادقی؛ محمد فرجیها

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 143-170

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.17955.1336

چکیده
  در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا این‌‌که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها می‌‌تواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش ...  بیشتر

چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان

مهدی غلامپور؛ محمد فرجیها

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، ، صفحه 143-174

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.44956.1958

چکیده
   مقالة پیش روی تلاش می‌کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی‌‌ که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت ‌‌شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه ‌‌راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این ...  بیشتر

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

ایمان محترم قلاتی؛ جلال الدین قیاسی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 155-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.10905.1190

چکیده
  چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می‌شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند ...  بیشتر

باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر

مجتبی جعفری

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.12330.1216

چکیده
  حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان ...  بیشتر

مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

علی افراسیابی؛ ابوالفتح خالقی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 82-98

چکیده
  در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟ پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ...  بیشتر

«بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی »

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 109-134

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.19205.1357

چکیده
  یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه ...  بیشتر

تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده

سید منصور میر سعیدی؛ محمد جوانمردی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6761

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل‌ارائه ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی

باقر شاملو؛ ندا محتشمی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 123-158

چکیده
  نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه ...  بیشتر

«جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم)

مسعود مصطفی پور؛ سید محمد حسینی

دوره 5، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 127-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.13107.1229

چکیده
  چکیده؛ از مهم‌ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت­آمیز است. جرایم خشونت­آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می­گیرد که به‌رغم اختلاف­های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش­های صورت­گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات‌کننده‌ی آن است که از میان چهار گروه ...  بیشتر

نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 129-156

چکیده
      آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر می‌کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از ...  بیشتر

مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران

حمید رضا زجاجی؛ محمود مالمیر

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 131-163

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27818.1552

چکیده
  در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده ...  بیشتر

تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری

لمیاء رستمی؛ محمد کاظم زارع

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 137-165

چکیده
  چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ...  بیشتر

مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل

مجتبی جانی پور؛ معصومه لادمخی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 137-164

چکیده
  دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به ...  بیشتر

متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان

علیرضا جمشیدی؛ علیرضا نوریان

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 143-161

چکیده
  متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله ...  بیشتر

استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن

جواد صالحی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 145-161

چکیده
  تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم ...  بیشتر

تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم

سپیده میر مجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها؛ جلیل امیدی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3957

چکیده
  بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است ...  بیشتر