نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22054/jclr.2022.43575.1932

چکیده

طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین جزایی که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده است. این تحولات مربوط به عملکرد دولت ها، ریشه در دعوایِ متفکرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سرِ حدودِ مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحولات عملکرد دولت ها در زمینه اخلاق عمومی، محاکم قضایی و شبه قضاییِ این نظام با تفسیر اسناد به تحولات عملکرد دولت ها پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحولات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا از اخلاق عمومی تعریفی کرامت مدار ارائه کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of the Concept of Public Morality and Principles of its criminalization: Philosophical and Human Rights Approaches

نویسندگان [English]

  • Roohollah Rahami 1
  • Fatemeh Mohseni Jeihani 2

1 Faculty Member of Law Faculty Farabi College Tehran University

2 Student of International Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Many codes which were advocating public morals have been challenged during the recent years. The decriminalization of morality as one of the most important aspects of modern criminal law has been rooted in the arguments of scholars such as John Stuart Mill and Joel Feinberg on the extent state’s intervening with individual liberties. These scholars by developing freedom restricting principles have advocated a kind of minimalist criminalization in the sphere of public morality.
Moreover the international human rights law system since the adoption of its documents, in an effort to balance between cultural diversity and universal values, has endorsed public morality as one of the permissible restrictions on unrestricted civil-political liberties.
In fact, following developments in the performance of governments in the field of public morality, the international human rights system by providing a progressive interpretation of the principles governing criminalization and implicitly reject the legal moralism has attempted to defend a kind of rights-oriented criminalization that protects the rights and freedoms of vulnerable people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminalization
  • Enforcement of morals
  • Human Rights
  • public freedoms
  • Public morals