نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی

مرتضی اصغری؛ حسین میرمحمدصادقی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.53374.2136

چکیده
  در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت ...  بیشتر

تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه

مسعود بسامی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.51907.2106

چکیده
  قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندة لقطه (مال گم‌‌شده) اجازة تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می‌‌شود این است که چنانچه شخص یابندة لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می‌‌شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف ...  بیشتر

جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 65-100

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.52672.2124

چکیده
  طی سال‌‌های اخیر استفاده از فناوری دروغ‌‌سنجی مورد توجّه برخی نظام‌‌های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه‌‌ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می‌‌کند آن را نپذیرفته‌‌اند، علیرغم ایرادات و چالش‌‌های موجود در این زمینه، می‌‌توان ...  بیشتر

نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی

روح الله اکرمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.53648.2145

چکیده
  در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری ...  بیشتر

نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری

شیما اسمعیل زاده؛ سید حسین هاشمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 133-160

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.52694.2130

چکیده
  تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیدة سیاسی امروزه در قالب گروه‌های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ‌‌ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفادة سوء و عقل‌‌گریزانه از قاعدۀ فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف‌‌ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه ...  بیشتر

بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری

یزدان صیقل؛ امیر ایرانی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 161-192

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.52336.2110

چکیده
  به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، ...  بیشتر

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)

هاجر آذری؛ زهرا بابازاده

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 193-219

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.54311.2159

چکیده
  جامعة بین‌‌الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش‌‌ها در زمینة لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین‌‌المللی، در آرای محاکم کیفری بین‌‌المللی و تحت عناوین مجرمانة ...  بیشتر

انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی

جهانبخش هراتی؛ مهرداد رایجیان اصلی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 221-251

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.57578.2247

چکیده
  انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش‌‌های جامعه می‌‌گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادی‌‌های ...  بیشتر

راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی

ابراهیم رجبی تاج امیر

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 253-287

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.60461.2327

چکیده
  معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت‌‌ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة ...  بیشتر

مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی

بهزاد دراج

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، صفحه 289-311

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.60223.2322

چکیده
  در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به ‌عنوان یک معاهدة بین‌المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بین‌المللی لازم ...  بیشتر