نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس دادگاه حقوقی شعبه دو دادگستری نوشهر

چکیده

در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی در جریان کنفرانس دیپلماتیک رم در کشور ایتالیا، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با امضاء 120 کشور به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی حیات حقوق یافته و درنتیجه آن مقرر گردید تا پس از تاریخ نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب و الحاق از سوی دولت‌ها، مفاد اساسنامه لازم‌الاجرا گردیده و قابلیت اجرایی یابد. اساسنامه رم که درواقع منبع زایش دیوان کیفری بین‌المللی درنتیجه مباحثات بسیار فشرده نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های امضاءکننده اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی بر آن گردیده تا ضمن تبیین صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در رابطه با مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیت بحرانی که می‌تواند متضمن جرم یا جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی باشد پرداخته و نحوه تمییز این دو مفهوم (عنوان) به هم پیوسته در اساسنامه رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق را در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیت دیوان مشخص نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles of jurisdiction and the mechanism of accepting litigation in the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • behzad dorraj

Head of the Legal Court of Branch Two of Nowshahr Judiciary

چکیده [English]

On July 17, 1998, during the Diplomatic Conference in Rome, Italy, the Statute of the International Criminal Court, signed by 120 countries, was ratified as an international treaty, and it was decided that after the first day of the sixtieth day after the sixtieth day The document is one of the documents related to the approval and accession by the governments, the provisions of the statute become binding and enforceable. The Rome Statute, which is in fact the source of the birth of the International Criminal Court, has been ratified as a result of the very intense discussions of the full-fledged representatives of the signatory states. In this article, while explaining the jurisdiction of the International Criminal Court, in relation to the concept of admissibility of the case and determining the elements and elements of its application, in dealing with a crisis situation that can involve a crime or crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court And specify how to distinguish these two interconnected concepts (titles) in the Rome Statute and the time of application of each of the above concepts in the process of dealing with criminal matters within the jurisdiction of the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Rome Statute
  • Principle of complementary Jurisdiction
  • Admissibility of the Claim