نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

چکیده

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک آن را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود. در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون درمال لقطه جرم می باشد لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی قایل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت،برخی قایل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع می باشند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه پژوهش حاضر بیانگر آن است که نظر گروه اخیر از قوت بیشتری برخوردار بود، و تصرف در مال لقطه هر چند برخلاف مقررات قانونی باشد جرم نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of criminal liability resulting from seizure of lost property

نویسنده [English]

  • masood bassami

Academic member of Azad University

چکیده [English]

Analysis of criminal liability resulting from seizure of lost property

Abstract
Iran's civil law allows the finder (lost property) to possess it under certain conditions. However, the question that arises is, whether it is a crime for the person who found the property to seize the property in violation of the legal provisions. There is disagreement among lawyers on the answer to this question. Some believe that illegal seizure is a crime, but there is no consensus on what a criminal offense is. Some believe in theft, some in abuse of confidence, some in the transfer of property of others, and some in the acquisition of property through illegitimate means. On the other hand, some jurists believe that illegal seizure of property is not a crime. The results of the present study indicate that the opinion of the second group is stronger and seizure of property is not a crime, even if it is against the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lost property
  • criminal liability
  • theft abuse of confidence
  • transfer of another property
  • acquisition of property through illegitimate means