الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران

علی دهقانی؛ محمد آشوری؛ منصور رحمدل

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.36537.1779

چکیده
  یکی از الزامات و تضمینات اصل بی‌طرفی،انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مستقل و تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.در این راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرایی شد و اختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوای کیفری محدود به تعقیب گردید.با وجود اینکه اصل بی‌طرفی و لزوم رعایت آن در ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان مورد تاکید قرار گرفته ...  بیشتر

اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد

ابراهیم زارع

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.58707.2274

چکیده
  اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب می‌شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن‌ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان ...  بیشتر

بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.55767.2225

چکیده
  کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم‌‌ترین هنجارهای اخلاقی‌‌ محسوب می‌‌شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفة اخلاقی نمی‌‌تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع‌‌دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این ...  بیشتر

رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب‌شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا

آرین Arian

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 101-135

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.60157.2317

چکیده
  به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده‌ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین‌حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط ...  بیشتر

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا

علی اعظم رفیع نژاد؛ علی نجفی توانی؛ محمدجعفر ساعد

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.59509.2298

چکیده
  در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش‌‌شرط و زمینه‌‌ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه‌‌های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین‌‌المللی یاری ...  بیشتر

بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس

سمیه سادات میری لواسانی؛ محمد قربانزاده؛ بهنام اکبری

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 165-194

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.51192.2085

چکیده
  اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت ...  بیشتر

پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا

ولی اله صادقى؛ حسن مرادی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، صفحه 195-234

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.61835.2356

چکیده
  از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخ‌‌های کنشی ستاد، ...  بیشتر