نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، ایران

2 استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل‌‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه‌‌ای که می‌‌توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامة دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژة اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش‌‌های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Independent System of Jurisdiction of International Criminal Court Over the Crime of Aggression

نویسندگان [English]

  • Morteza Asghari 1
  • Hossein Mirmohammad Sadeghi 2

1 MA in Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

2 Professor in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

There was serious controversy in the 1996 negotiations on the drafting of the ICC Statute on putting aggression on the list of crimes under the jurisdiction of the tribunal, which in turn stemmed from disagreements over the terms of Exercise of the ICC’s jurisdiction. The Review Conference's amendments in 2010 and Assembly state parties 2017 introduced specific rules regarding ICC’s jurisdiction for aggression that differ from the usual jurisdiction of the Court in respect of other crimes within its jurisdiction. It also lacks a clear and precise explanation for ICC’s specific jurisdiction over the crime of aggression, which has sometimes led to disagreements among jurists. Therefore, this paper will examine the ambiguous points of this jurisdiction regime in the Statute as well as the difficulty of applying ICC’s jurisdiction over the crime of aggression after July 17, 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Aggression
  • Security Council
  • Act of Aggression
ضیائی بیگدلی ، محمدرضا، «حقوق بین‌الملل عمومی»، چاپ سی‌و‌هفتم، گنج دانش، تهران، 1388.
شایگان فرد، مجید، تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین‌المللی، چاپ اول، مجد، تهران، 1397.
بیگ‌زاده ، «ابراهیم ، جنایت تجاوز: از کنفرانس رم تا کنفرانس کامپالا، مندرج در کتاب حقوق کیفری بین‌المللی فرآیند، نظریه‌ها و چشم‌اندازها»، میزان، چاپ اول، 1390.
حجازی ، امرالدین؛ صلح‌چی، محمدعلی، تأثیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی، پژوهش حقوق کیفری‌، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399.
سودمندی، عبدالمجید، چالش‌های حقوقی گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به جنایت تجاوز، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، بهار 1395، دوره بیستم، شماره 1.
شمسی فام، بهرام؛ امینی، ابراهیم، جنایت تجاوز و اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به آن، مطالعات حقوق، زمستان 1397، شماره 27.
موسی‌زاده، رضا؛ فروغی‌نیا، حسین ، بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، تابستان 1392.
نژمندی منش ، هیبت الله ؛ حاجی پور ، زهرا «چالش های فراروی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز سرزمینی» ، فصلنامه حقوق بین المللی کیفری ، شماره اول بهار 1399
رضوی فرد ، بهزاد ؛ نمامیان ، پیمان ، رویارویی با بی کیفری تروریسم : راهبردی نوین در پرتو تحولا نظام حقوق بین المللی کیفری ، نشریه  راهبرد ، پاییز 1394 ، شماره76
ب. انگلیسی
Historical Review of Developments relating to Aggression, (2003), United Nations Publication
Ayeni, V. O., & Olong, M. A. (2017). Opportunities and challenges to the un security council referral under the rome statute of the international criminal court. African Journal of International and Comparative Law, 25(2), 239-260.
Aftab Alam, (2010), “ICC and the Crime of Aggression: The Kampala Compromise or Consensus”, 10 ISIL Y.B. Int'l Human. & Refugee L. 149
Bachmann, S., & Abdelkader, Y. (2018). “Reconciling quasi-states with the crime of aggression under the icc statute”. Emory International Law Review, 33(1), 91-132.
David Scheffer, (2009), “A Pragmatic Approach to Jurisdictional and Definitional Requirements for the Crime of Aggression in the Rome Statute”, Case Western Reserve Journal of International Law, Volume 41, Issue 2
Dimitris Liakopoulos, (2020), “Security Council powers in relation to the crime of Aggression. international security and the role of icc”. public security and public order, (24)
Ezeani, E. C. (2017). “Responding to Homegrown Terrorism: The Case of Boko Haram”. Annual Survey of International and Comparative Law, 22, 1-32
Kerb Claus, (2018), “On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression”, Journal of International Criminal Justice 16
Res Schuerch, (2017), “The International Criminal Court at the Mercy of Powerful States”, International Criminal Justice Series, Volume 13, Springer
Michael Anderson, (2010) “Reconceptualizing Aggression”, Duke Law Journal, Vol. 60:411
Simma Bruno, The charter of the united nations a commentary
Jocelyn Getgen Kestenbaum, (2016) “Closing Impunity Gaps for the Crime of Aggression”, 17 Chi. J. Int'l L. 51,
Michael P. Scharf, (2012) “Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression”, Harvard International LawJournal, Volume 53, Number 2, Summer
Report on the facilitation on the activation of the jurisdiction of the International Criminal Court over the crime of aggression // (2017) available at: ICC-ASP/16/24
ICC-ASP/16/Res.5
Draft Statute for an International Criminal Court (1994)
Protocol on Non-Aggression and Mutual Defence in the Great Lakes Region 2006