نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، علیرضا توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]

ا

 • اصغری، عبدالرضا جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

ب

 • باقری، احمد بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]

خ

 • خسروشاهی، قدرت الله نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]

ر

 • رضوی، سید علی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • رضوی، سید محمد جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • رضوی فرد، بهزاد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]

ص

 • صادقى، ولی اله فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]
 • صالحی، جواد رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]

ط

ف

 • فرجی، محمد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • فیض، زهرا جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]

گ

 • گنجی، علی نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]

م

 • مسجدسرائی، حمید جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]