آ

 • آیت، علیرضا توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]

 • آشوری، محمد فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

ا

 • اردبیلی، محمدعلی فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

 • اسماعیلی، مهدی هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 173-200]

 • اصغری، عبدالرضا جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

 • اکبری، جهاندار فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

 • الهام، غلامحسین مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-229]

ب

 • بابایی، علی حسن اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 75-105]

 • باقری، احمد بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]

 • برزگر، محمد رضا مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-229]

 • بسامی، مسعود تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 69-100]

 • بکایی، منصوره ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 105-124]

 • بیگی زاده، بهروز کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 43-68]

ت

 • توحیدی، احمد رضا اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 75-105]

ج

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 109-142]

 • جواهری، غلامرضا هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 173-200]

ح

 • حاجی تبار فیروز جائی، حسن هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 173-200]

 • حاجی ده آبادی، احمد ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 233-259]

 • حاجی ده آبادی، محمدعلی مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-134]

 • حبیب زاده، محمد جعفر واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 9-39]

 • حدادزاده، محمدرضا واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 9-39]

خ

 • خسروشاهی، قدرت الله بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]

د

 • دانش ناری، حمیدرضا تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-73]

ر

 • رحمانی، قدرت الله استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 177-198]

 • رضایی، محسن ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 149-175]

 • رضوی، سید علی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

 • رضوی، سید محمد جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

 • رضوی فرد، بهزاد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]

س

 • ساداتی، سید محمد جواد تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 109-142]

 • سیدمرتضی حسینی، راحله رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 231-258]

 • سلیمی، احسان مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-134]

ش

 • شیدائیان، زینب بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 135-170]

 • شیرزاد، امید تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 143-172]

ص

 • صادقى، ولی اله فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]

 • صالحی، جواد رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]

 • صفاری، علی فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

ط

ع

 • عبداللهی نیسیانی، علی بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 135-170]

 • عسگری مروت، علی ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 233-259]

ف

 • فرجی، محمد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]

 • فرجیها، محمد واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 9-39]

 • فیض، زهرا جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-238]

ق

 • قجاوند، محسن تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 143-172]

 • قلی پور، غلامرضا جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 43-81]

 • قماشی، سعید اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 83-108]

 • قیوم زاده خرانقی، محمود اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 75-105]

ک

 • کلانتری، کیومرث بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 203-231]

 • کوشکی، غلامحسن کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 43-68]

گ

 • گنجی، علی بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]

م

 • مبهوت، دانیال واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 125-148]

 • متقی اردکانی، امید اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 83-108]

 • محمدیان، علی ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 105-124]

 • مرادی، حسن تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 9-41]

 • میرزایی، محمد ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 149-175]

 • مسجدسرائی، حمید جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-238]

 • مسعودیان، مصطفی واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 125-148]

 • مشکات، سید مصطفی مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 171-202]

 • مهدوی پور، اعظم رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 231-258]

 • مهرا، نسرین جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 43-81]

 • مهرابی راد، لیلا ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 105-124]

 • موذن زادگان، حسنعلی کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 43-68]

ن

 • نثاری جوان، الناز تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-73]

 • نعمتی، لیلا رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 231-258]

 • نورپور، محسن تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 109-142]

ه

 • هادی زاده، رضا بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 203-231]

login