حقوق کیفری و جرم شناسی
الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی

سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.69553.2512

چکیده
  آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه  دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...  بیشتر

آیین دادرسی کیفری
باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری

محمد مهدی ساقیان؛ علیرضا نوریان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 41-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.69402.2507

چکیده
  ‌‌اساسی ‌سازی از مهم‌‌‌ترین رهیافت‌‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می‌‌شود. نظریه ‌‌اساسی ‌سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن‌‌هاست. در واقع، ‌‌اساسی ‌سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم

فریدون حسینی‌نژاد براگوری؛ محمدرضا نظری نژاد؛ مجتبی جانی پور

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 71-97

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66121.2447

چکیده
  جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می‌گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می‌گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی ...  بیشتر

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر

عبدالرضا لطفی؛ رضا دهقانیان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 99-123

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.58920.2283

چکیده
  بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می‌باشد و بر اساس ماده 227 قانون ...  بیشتر

فقه و حقوق اسلامی
تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی

جواد سرخوش؛ حنانه نصرت خوارزمی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 125-151

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.53378.2157

چکیده
  در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی­علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این ...  بیشتر

فقه و حقوق اسلامی
واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

محمد جعفر صادق پور

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59592.2301

چکیده
  مقنن در ماده (568) و بند (الف) ماده (569) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان میزان دیه شکستگی برآمده است. اختصاص دو ماده مختلف به این امر موجب ایجاد تلقی تفاوت موضوعی این دو مقرره شده است. این نگره، با توجه به تصریح مقنن به اختصاص حکم ماده (568) به «شکستگی عضو» و معطوف ساختن حکم ماده (569) به «شکستگی استخوان عضو» تقویت می­شود. تعدد یا ...  بیشتر

فقه و حقوق اسلامی
کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی»

علی محمدیان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 175-201

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.53620.2143

چکیده
  مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا

علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 203-228

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.62002.2365

چکیده
  حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ...  بیشتر