ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان

امیر اعتمادی؛ سیّد محمد حسینی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.11218.1196

چکیده
  اگرچه نتیجه‌ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به‌صورت نوعی صدمه‌ی جسمانی جلوه‌گر می‌شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این‌که در آینده‌ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت‌ها، بزه دیده بدون این‌که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا ...  بیشتر

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

محمد هادی صادقی؛ فرزاد تنهایی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 39-72

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.12430.1217

چکیده
  اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش ...  بیشتر

تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

حسن مرادی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 73-114

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.19046.1355

چکیده
  در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در ...  بیشتر

بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان

زهرا امینی؛ غلامحسن کوشکی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 115-153

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.20181.1378

چکیده
  ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی‌کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « ...  بیشتر

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

ایمان محترم قلاتی؛ جلال الدین قیاسی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 155-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.10905.1190

چکیده
  چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می‌شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند ...  بیشتر

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه

سیدمحمدعلی صدرطباطبایی؛ صالح منتظری

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 197-226

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.12556.1219

چکیده
  پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به ‌مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی ...  بیشتر

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن

جواد صالحی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، صفحه 227-250

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.1428.1019

چکیده
  قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. ...  بیشتر