فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39809.1864

چکیده
  سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. ...  بیشتر

جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 43-81

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.40615.1877

چکیده
  اندیشة جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین‌المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بین‌المللی ...  بیشتر

اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا.

سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39267.1850

چکیده
  رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های ...  بیشتر

تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ محسن نورپور

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 109-142

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.35641.1760

چکیده
  عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه‌دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر ...  بیشتر

تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران

محسن قجاوند؛ امید شیرزاد

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 143-172

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44203.1944

چکیده
  بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری ...  بیشتر

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری

غلامرضا جواهری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.42595.1923

چکیده
  با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن‌ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو ...  بیشتر

مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌

محمد رضا برزگر؛ غلامحسین الهام

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 201-229

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39009.1838

چکیده
  پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است ...  بیشتر

رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم

لیلا نعمتی؛ راحله سیدمرتضی حسینی؛ اعظم مهدوی پور

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، صفحه 231-258

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.39062.1843

چکیده
  ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری ...  بیشتر