کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
تعداد مقالات: 10
4. اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 9-39

10.22054/jclr.2018.15964.1298

نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی


5. ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 39-72

10.22054/jclr.2018.12430.1217

محمد هادی صادقی؛ فرزاد تنهایی


6. مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 29-45

10.22054/jclr.2016.6753

بهزاد رضوی فرد؛ سید نعمت اله موسوی


8. دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 147-169

10.22054/jclr.2016.2408

سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده


9. رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی

دوره 3، شماره 10، بهار 1394، صفحه 65-87

مهدی صبوری پور


10. مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 73-92

زینب باقری نژاد؛ رجب گلدوست جویباری