چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه

عباس زراعت؛ سعید قماشی؛ فرشاد شیرزادی فر

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 221-245

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63378.2384

چکیده
  تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می‌‌باشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی ...  بیشتر

ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا

حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی؛ سیروس ضرغامی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.33028.1703

چکیده
  اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت ...  بیشتر

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه

محمد باقر مقدسی؛ ابراهیم رضا قلی زاده

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 81-111

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.19929.1372

چکیده
  حق بازداشت یکی از مهم‌ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام‌های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بی‌گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت ...  بیشتر