فقه و حقوق اسلامی
بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر

حسین خدایار

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402، ، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.72233.2559

چکیده
  برابر یک انگاره‌‌ی رایج و شناخته‌شده‌‌ی فقهی، مجازات‌ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می‌کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره‌‌ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل‌گیری انگاره‌های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون‌الحد» بودن کیفرهای ...  بیشتر

اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا.

سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39267.1850

چکیده
  رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های ...  بیشتر

بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

عبدالمجید سودمندی

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27203.1530

چکیده
  بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ...  بیشتر

امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی

افشین عبداللهی؛ جواد فرازمهر

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 251-284

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.30543.1642

چکیده
  قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی ...  بیشتر

واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی

علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 257-286

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.23761.1454

چکیده
  قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...  بیشتر

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 9-32

چکیده
  یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون‌گذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها ...  بیشتر

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392

مجتبی جعفری

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2014.578

چکیده
  چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ...  بیشتر