کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 6
1. اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا.

دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 83-108

10.22054/jclr.2020.39267.1850

سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی


4. واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 257-286

10.22054/jclr.2019.23761.1454

علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی


5. واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 9-32

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی