نامشخص بودن مرتکب در جنایات

عباس شیری

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66939.2464

چکیده
  تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین ...  بیشتر

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مهدی فضلی؛ عادل ساریخانی

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 191-226

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.24408.1476

چکیده
  واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده‌ شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می‌رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی‌ موارد اشتباه در ...  بیشتر

احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)

هادی رستمی؛ هادی شعبانی کندسری

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 144-171

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.4439

چکیده
  احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می‌کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد ...  بیشتر