نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی

10.22054/jclr.2022.51563.2094

چکیده

مطالعات فنی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه‌های اجتماعی پدیدار مجازات می‌پردازند. مقصود از این جلوه‌ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی همچون فرهنگ، قدرت، سیاست، اقتصاد و ... برقرار می‌کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین‌واسطه، تولد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش‌های این ساختار دارد.
تعذیب نیز از این قاعده‌ی فراگیر مستثنی نیست. تولد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک‌گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با این وجود، مطالعات مرسوم و فنی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابه‌ی جلوه‌ای آشکار از بربریت کیفری پنداشته می‌شود که در آن، هیچ یک از اصول نوین حقوق کیفری مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
در تقابل با تصویری که مطالعات فنی از تعذیب ارایه می‌دهند، جامعه‌شناسی کیفر نشان می‌دهد که این تراژدی‌های رنج بنیاد چیزی فراتر از نمایش‌هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریت کیفری هستند. ملاحظات جامعه‌شناختی به اثبات می‌رسانند که آیین‌های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حساسیت‌ها و نیز هویت وجدان‌جمعی برقرار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meaning-Symbol relations ant the Theology of punishment: Birth of rituals of Torture

نویسنده [English]

  • seyyed mohammad javad sadati

ferdowsi university

چکیده [English]

Meaning-Symbol relations ant the Theology of punishment: Birth of rituals of Torture
Technical studies of criminal law rarely discuss about social aspects of punishment. Punishment has deep relation with other social institution such as power, culture and…. Punishment is part of social structure. Because of it this phenomena has close relation with other parts of social structure.
Torture as one shapes of penal reaction is not exception from this rule. Birth and continuation of this ritual punishments have complex and deep relations with other social phenome. But, technical studies of criminal law are reluctant to examine hidden sociological aspect of torture. Sociology of punishment tries to show this hidden relations. Sociological study shows that torture has deep relation with identity of collective conscious.
In this research, with sociological manner, we try to analyze process of birth and continuation of rituals of torture in ancient Iran.
Key words: Collective unconscious, Meaning-Symbol relations, ritual life, rituals of torture, Theology of punishment

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective unconscious
  • Meaning-Symbol relations
  • ritual life
  • rituals of torture
  • Theology of punishment