چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران

حسن حاجی تبار فیروزجائی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.48570.2023

چکیده
  در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان

امید رستمی غازانی؛ محمد ذکی هاشمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 221-251

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.41900.1910

چکیده
  احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون‌گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت ...  بیشتر

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

خیرالله هرمزی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید حجت علوی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 285-320

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27527.1540

چکیده
  در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، ...  بیشتر

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم

قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1395، ، صفحه 91-125

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7121

چکیده
  چکیده؛ پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش­گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه­ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده­اند که از این میان مطابق با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم تعداد 371 ...  بیشتر

بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران

ابوالحسن شاکری؛ حسن خان احمدی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 70-93

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6755

چکیده
  بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی ...  بیشتر