بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.55767.2225

چکیده
  کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم‌‌ترین هنجارهای اخلاقی‌‌ محسوب می‌‌شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفة اخلاقی نمی‌‌تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع‌‌دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این ...  بیشتر

تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه

مسعود بسامی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.51907.2106

چکیده
  قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندة لقطه (مال گم‌‌شده) اجازة تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می‌‌شود این است که چنانچه شخص یابندة لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می‌‌شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف ...  بیشتر

ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل

فرید محسنی؛ سعید جوهر

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 87-113

چکیده
  تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه­ های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع ...  بیشتر