کیفر شناسی
واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)

حمید نادری؛ محمد متین پارسا؛ محمد پورمازار

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.75156.2608

چکیده
  میانجی‌گری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) ...  بیشتر

مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-134

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.29306.1657

چکیده
  مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می‌شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب ...  بیشتر

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی

پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 213-247

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.17018.1315

چکیده
  عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در ...  بیشتر