نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Restorative Justice and the Realization of the Goals of Transitional Justice

نویسندگان [English]

 • Pooneh Tabibzadeh 1
 • Reza Eslami 2

1 Member of scientific board

2 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

The transitional justice basically follows three major goals in post-conflict societies, namely, reconciliation, rule of law, and sustainable peace. This article examines the role and the impact of restorative justice in realization of those goals. This article argues that the restorative justice helps achieve the goals transitional justice since it corresponds properly to the post-conflict situation in transitional societies. This article proposes that the restorative justice emphasizes the “individual-community” relation that aims at victims’ redress in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the process of transitional justice. This article proposes that the restorative justice emphasizes the “individual-community” relation that aims at victims’ redress in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the process of transitional justice. This article proposes that the restorative justice emphasizes the “individual-community” relation that aims at victims’ redress in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the process of transitional justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transitional justice
 • restorative justice
 • Reconciliation
 • Rule of law
 • Sustainable peace
 •  

  • اشراقی، داریوش (1393). «تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌الملل و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی»، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 49: صص 109-83.

  • امیرارجمند، اردشیر (1381)، «چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران پیرامون حقوق بشر»، ماهنامه اطلاع‌رسانی حقوقی، سال اول، شماره 1: صص 15-3.

  • ایزدی، علی و گراوند، فرشاد (1392). «تأملی به تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین‌الملل»، مجله حقوق بین‌الملل، ش 49.

  • بیتهام، دیوید (1389). دموکراسی، ترجمه: گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق ‌بشر، صلح و دمکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: انتشارات مجد.

  • بیک زاده، ابراهیم (1386). «کمیسیون تحکیم صلح ره‌آوردی جدید در چارچوب اصلاح ساختار سازمان ملل متحد»، مجله الهیات و حقوق، شماره 23.

  • بیک‌زاده، ابراهیم (1387). «در تکاپوی صلح پایدار»، الهیات و حقوق، شماره 28.

  • بیک‌زاده، ابراهیم (1390). حقوق سازما‌ن‌های بین‌الملل، تهران: انتشارات مجد.

  • پرادل، ژان (1393). تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.

  • حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ توحیدی‌فرد، محمد (1386). قانون‌مداری در قلمرو حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

  • ذاکریان، مهدی؛ سید رضی، عمادی (1392). «سازوکار و کارکرد دولت انتقالی؛ تحولی مهم در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال اول، شماره اول.

  • سبحانی، مهین (1395). «ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی»، مجله پژوهش حقوق کیفری، شماره 15.

  • شیری، عباس (1396). عدالت ترمیمی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

  • غلامی، حسین (1385). عدالت ترمیمی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

  • کانی پک (1381). صلح پایدار، ترجمه: سهیلا ناصری، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

  • محمودی، علی (1385). «صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان»، مجله حقوق و سیاست، شماره 20.

  • ملایی، یوسف (1381). «حق توسعه و جهان‌شمولی حقوق بشر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 56.

  • مایز، مایکل (1384). اصول و اهداف عدالت ترمیمی، ترجمه: امیر سماواتی پیروز، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1382). «از عدالت کیفری (کلاسیک) تا عدالت ترمیمی»، مجله الهیات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9 و 10.

  • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391). عدالت ترمیمی (دیباچه)، در: تاریخ اندیشه‌های کیفری، نوشته‌ی ژان پرادل، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.

  • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396). بسترهای اجتماعی و حقوقی عدالت ترمیمی در ایران، در دانش‌نامه عدالت ترمیمی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.