نویسنده = عبدالرضا جوان جعفری
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 57-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ صادق صفری


2. نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 41-71

عبدالرضا جوان جعفری؛ فرهاد شاهیده