راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال

سید مصطفی مشکات

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 47-79

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44181.1943

چکیده
  امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال‌ بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می‌شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 171-202

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.36306.1777

چکیده
  مقابله با آزار و ظلم به حیوان‌ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می‌گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم‌انگاری، اَشکال متعددی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت‌اجرای کیفری قرار داده‌اند. گستره حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده ...  بیشتر

مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 37-65

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.24029.1465

چکیده
  در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد ...  بیشتر