نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی سال آخر دوره دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی (در حال تدوین رساله)

چکیده

در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد زمینه بروز مرگ، بیماری‌ها و نارسایی‌های جنینی را فراهم می‌آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم‌انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته‌ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین‌آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین‌آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparative study of fetal abuse in the criminal system of Iran and United States

نویسنده [English]

 • Mustafa Meshkat

The student for a P.h.D degree in criminal law and criminology

چکیده [English]

Today and with the advancement of medical science, the issue of protecting the health of the fetus has become more and more of a concern for actors in the field of health and legislation. On this occasion, fetal abuse is not limited to physical violence that causes abortion or damage to their members. Rather, it includes many of the risk behaviors that a pregnant woman during pregnancy can provide for the incidence of death, fetal illnesses, and fetal disorders. In this regard, the United States has, along with the relative ban on abortion, has provided suitable criminal protection against other abuse to the fetus, also known as the protection of unborn children. In addition to the federal area, this issue has been further targeted in some states like South Carolina. In this regard, the national criminal justice system, although in the Islamic Penal Code and Tacitus, has provided a supportive approach to violence against the fetus, but has not responded to the fetal neglect or failure. Therefore, in this study, the aim of this study is to provide a supportive strategy by analyzing and comparing the fetal abuse status in the criminal system of the United States and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fetus
 • fetal abuse
 • pregnancy
 • neglect
 • and failure
 • منابع

  الف. فارسی

   • آنچه خشونت بر سر مادر باردار و جنین می‌آورد (5/4/1392)؛ پایگاه خبری دانشجویان ایران (ایسنا).

   • ام‌اسچب، جان و ام‌اسچب دوم، جان. (1383). حقوق جزای آمریکا، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه.

   • باهری، بنفشه؛ ضیایی، مرجان و ضیغمی محمّدی، شراره. (1391). ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎرداری (1386-1387 )، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، شماره 1.

   • برک، بونی. (1389). آمادگی جسمانی دوران بارداری و سلامت مادر، ترجمه مریم عبداللهی، چاپ اول، تهران، نشر علم و حرکت.

   • بیرچ، ویلیام. (1383). آبستنی و زایمان، چاپ سوم، تهران، مؤسسه انتشارات تلاش.

   • سادلر، تامس. (1386). جنین‌شناسی پزشکی لانگمن، ترجمه فرید ابوالحسنی و غلامرضا حسن‌زاده، چاپ سوم، تهران، انتشارات ارجمند.

   • فروزانی، مینو. (1371). تغذیه در دوران بارداری، شیردهی، شیرخواهی و کودکی، چاپ اول، قم، انتشارات چهر.

   • فروغی، شعاع. (1385). 9 ماه انتظار آبستنی و مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان، چاپ چهل و پنجم، انتشارات مولوی.

   • گنت، کانینگهم؛ لونو، گیلسترپ و هوس، ونسترم. (1380). بارداری و زایمان ویلیامز، ترجمه حمید جزایری، چاپ اول، تهران، انتشارات سماط.

   • معین، محمّد. (1386). فرهنگ فارسی، کتاب راه نو، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آدنا.