مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌

محمد رضا برزگر؛ غلامحسین الهام

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 201-229

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39009.1838

چکیده
  پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است ...  بیشتر

شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری

غلامحسین الهام؛ رسول عابد

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 73-102

چکیده
  حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این ...  بیشتر