جامعه شناسی کیفری
ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری

سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمدجواد ساداتی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1402

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.73451.2576

چکیده
  افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می‌باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه ...  بیشتر

جامعه شناسی کیفری
رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب

امیر خادمی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، ، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.71879.2554

چکیده
   گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره‌‌ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه‌‌ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه‌‌های بعد. در دهه‌‌ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی‌‌حجابی جرم‌‌انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی

زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 155-191

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.68449.2491

چکیده
  در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه‌ای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرم‌‌شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرم‌شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ...  بیشتر

تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی

محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 77-107

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.51875.2105

چکیده
  موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف ...  بیشتر

نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 125-157

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.26381.1504

چکیده
  در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه‌های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه‌شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین‌ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده‌ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، ...  بیشتر