نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminalization of Counterfeit Medcine Trafficking In the International Instruments and Iran’s Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Eini

عضو هیئت علمی گروه حقوق

چکیده [English]

Counterfeit medicine trafficking threatens public health, regardless of its harmful economic consequences and has determined the international community to effectively combat it. Criminalization of counterfeit medcine trafficking and similar behaviors, according to an international instrument is the most important strategies to combat this phenomenon. However, at the regional level,Council of Europe Convention (MEDICRIME) has proposed, criminalize counterfeit medcine trafficking and similar behaviors and give appropiate response to it by Member States . In the Iranian law, “the act relating to medical, medicinal regulations” approved in 1955 with subsequent adhesions, without reference to medicine trafficking , attempted to organize medcine importation and exportation and combat medicine counterfeiting. However, the law on combating smuggling of goods and currency ,approved in 2014, has clearly criminalized medcine trafficking, regarded trafficking medcine - like other goods- as an economic crime and in the criminalization, it has considered no prominent role for public health. The article suggests to define the concept of counterfeit and illegal medicines and independent criminalization of trafficking counterfeit and illegal medcines such as substandard medicines which falls into the category of crimes against health, due to its harmful consequences on people’s health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counterfeit medicine trafficking
  • illegal medicine
  • Criminalization
  • public health crimes