نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه‌مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه‌های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک‌گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه‌ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه‌دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه‌دیدگی در شبکه‌های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این‌رو، مطالعه پیش‌رو که به بزه‌دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه‌دیدگی آن‌ها در این شبکه است، از یک‌سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه‌دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the analysis of Sexual victimization of women in social networks: The case study of Tango

چکیده [English]

The growth of information technology, use of internet and social communications by computer- oriented process cause to increasing using of social networks. So, the use of these networks has become a part of life style. Joining to social networks and communicate with people thorough cyber communications can share the knowledge and professions. However, one of the most important effects of social networks is sexual victimization of women. Findings of this research shows that one of the most important types of women victimization is sexual victimization. So, this research analyses the is sexual victimization of women in Tango and evaluates the preventive measures. According to findings, general profile, not attention to privacy by users, finding users from several ways, not supervising in sending pictures and videos by Tango and loss of good mechanism to find offenders has increased the capacity of Tango in sexual victimization of women... . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual victimization
  • Social networks
  • tango
  • privacy
  • using of GPS
فهرست منابع
فارسی:
- بهره‌مند، حمید؛ محمدکوره‌پز، حسین؛ سلیمی، احسان (1393)، «راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 7: صص 176-147.
- دکسردی، والتر اس. (1394)، جرم‌شناسی انتقادی معاصر، ترجمه و تحقیق: مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
- رضوی‌فرد، بهزاد؛ محمد کوره‌پز، حسین (1394)، «راهبردهای آموزشی- آگاهی‌ساز: ضرورتی پیش‌روی برنامه‌های کنترل انحرافات سایبری»، فصلنامه کارآگاه، شماره 32: صص 102-84.
- رنجبر، هادی و دیگران (1391)، «نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع»، مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال دهم، شماره 3: ص 250-238.
- محمد‌کوره‌پز، حسین (1393) نیمرخ جنایی بزهکاران سایبری، پایان‌نامه دورۀ کارشناسی ارشدِ حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاهتهران (پردیس فارابی).
- مالجو، محسن (1388)، «تجاوز به محارم، زمینه‌ها، استراتژی‌های متجاوز و واکنش‌های بزه‌دیده»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34: صص 114-83.
- محمد‌پور، احمد؛ رضایی، مهدی (1387)، «درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقه  اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینه‌ای»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1 و 2: صص 33-3.
- ناصرآبادی، سید پاشا (1391)، سخنرانی در: سمینار آموزشی پیشگیری از سرقت اطلاعات رایانهای، قابل دسترسی در:
- ویلیامز، ماتیو (1391)، بزهکاری مجازی: بزه، انحراف و مقررات‌گذاری برخط، برگردان: امیرحسین جلالی فراهانی و محبوبه منفرد، زیر نظر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
هالدِر، دباراتی و جِیشانکار، کی (1393)، جرم رایانه‌ای و بزه‌دیدگی زنان: قانون‌ها، حق‌ها و مقرّره‌ها، برگردان: مهرداد رایجیان اصلی، حسین محمدکوره‌پز و احسان سلیمی، تهران: مجد