نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادها ی کنترل اتماعی را نیز مهیا سازد در این مقاله با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل مبانی و آثار آن در سیاستگذاری کیفری ( جرم انگاری و کیفرگذاری) پرداخته شده است . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

C."iminal law as the last and the least resort

نویسنده [English]

  • Hussein Gholami

چکیده [English]

Defining the scope of criminal law and legitimated level of
intervention through criminal law over the rights and freedom of
citizens as the most serious kind of such intervention, is a complicated
and difficult matter. The principle of criminal law as the last and the
least resort as a basic principle of this knowledge, technique and
instrument of social control, as emphasizes upon the destructive
results of abuse of penal concepts, instruments and institutions, tries to
detennine the appropriate level of intervention through criminal law
and provide the possibility of usage for other kinds of social control
instruments and institutions. This article, as emphasizes upon the
necessity of considering this principle in more details, will discuss the
concepts, basics and implications of this principle for penal policy
(criminalization and penalization).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The principle of last and least resort
  • Penal policy
  • Criminal policy making
  • Criminalization
  • Penalization
کلی ، جان تاریخ مختثر تئوری حقوقی در غرب ترجمه محمد راسخ انتشارات طرح نو تهران