نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچیستان

چکیده

این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (روایات به ویژه روایت عنوان مقاله آرای فقهاء  به بررسی تفصیلی دلالی و درایی روایت مشهور نبوی "درءالحد" می پردازد و آثار و نتایج بسیار مهمی که در راستای سیاست کیفری اسلام مطرح است را از باب رویه ی اولیه و ثانویه بیان می کند. بدون شک ، شناخت مطلوب از مبادی تصوری و تصدیقی یک عنوان ، تاثیر زیادی در فهم ماهیت  و لوازم قریب ان خواهد داشت . به عبارت دیگر  تصدیقات و قضایا که عبارت از داوری ذهن پیرامون موضوعات و محمولات و نسبت ان ها می باشد بعد از حدود و تعاریف روشن می شود.این حدیث شریف از حیث سند ،مرسل و از حیث متن به شکل امری رسیده است و چون مستظهر به شهرت عملی است و همینطور با پشتوانه اتقان مفاد حدیث به سیاست  کیفری  اسلام  ضعف  ارسال ان قابل جبران است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Islam crimim" policy from the view of pl"Ophetie Hadith "Darolhad"

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Sahnzai

چکیده [English]

This paper wants to explain in detail the conception of hadith
"Darolhad" and its very important consequences regarding the.
Islamic criminal policy as a primary and secondary rule. No doubt
that cognition of a subject is very effective to understand it. In
other words, certifying subjects that include the arbitration of mind
about other subjects will be clarified after stating the meanings and
explanations.
This holy Hadith is textually imperative and since it is
practically famous, it is possible to compensate the sending
weakness by having the conception of hadith cOlmected to the
Islam criminal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fame
  • Darolhad
  • Doubt
  • Punishment
  • Criminal policy
  • Inclusion
ابن حزم علی بن احمد  تحقیق احمد محمد بن شاکر  دارولفکر بیروت