نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22054/jclr.2022.52103.2108

چکیده

کوه‌ها از منظر محیط‌زیستی دارای ارزش‌های فراوانی هستند. از این‌روگر چه در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌ای در مورد آن‌ها به تصویب نرسیده، اما اسناد بسیاری بر حفاظت از آن‌ها تأکید کرده‌اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده‌های طبیعی خود می‌باشد. در این خصوص پرسشی که پیش می‌آید آن است که حقوق کیفری محیط‌زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش‌هایی مواجه می-باشد. در پاسخ باید گفت که یافته‌های این پژوهش ، حاکی از آن است که حقوق کیفری ایران توجه ویژه‌ای به کوه‌ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقررات آن می‌توان بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت‌شده، تخریب کوهستان‌های تاریخی ـ فرهنگی و تصرفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین‌سان حقوق کیفری محیط‌زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزه‌دیدگان سبز به شمار می‌رود با چالش‌های چندگانه‌ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان‌انگاری گستره بزه، نبود ارزش‌گذاری ذاتی، نبود مسئولیت کیفری در حوزه فعالیت‌های معدنی، بی‌توجهی به ژئوپارک‌ها و بی‌توجهی به اجزای خاص کوهستان مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Victimization of Mountainous Fields: Facets and Challenges

نویسندگان [English]

  • Asghar Ahmadi 1
  • Mehdi Sabooripour 2

1 University of isfahan

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Mountain regions are environmentally valuable, as they are home for almost twenty percent of the world’s population and many species of animals and plants. Although there is not a special criminal law lacks a special protection of mountains, but one can find three international convention about them, but various international instruments have emphasized their importance. I But, what are the challenges of Iranian laws in relation to the protectionn of the mountains? According to the findings of this research, done in descriptive – analytical method and based on documentary research, there are no specific protections for mountains in Iranian legal system. But there are three types of crimes against these regions in that system: damages to the mountain areas in environmentally protected lands, damages to the mountains with historical and cultural identity and illegal converting of the mountainous fields. Iranian criminal law also faces some challenges in relation to the protection of mountains, including the ambiguity of the definition of the mountain, lack of detailed criminalization, lack of intrinsic appreciation, lack of criminal responsibility in mining activities, neglecting the geoparks and inattention to the special parts of the mountainous fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mountain
  • Green Victimization
  • International environmental law
  • Iranian Environmental Criminal Law