نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزاوجرم شناسی دانشکده حقوق واحدمرکزدانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران.

2 استادیارحقوق جزاوجرم شناسی دانشکده حقوق واحدمرکزدانشگاه آزاداسلامی ایران، تهران (نویسنده مسئول):

چکیده

پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می‏بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می‏کند و باعث می‏شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته‏ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون‏آیین‏دادرسی‏کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه‏تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می‏دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lawyer’s independency and defence right at legislative development

نویسندگان [English]

  • Nader Divsalar 1
  • ali najafi tavana 2

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Islamic University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, School of Law, Central Islamic University of Iran, Tehran (Corresponding Author):

چکیده [English]

In the present age by Getting more complicated of human and social intercommunications the more needs to present of lawyers to make balance at justice, lawyers activities have so many benefits such as transparency in the proceeding and avoid mistakes. A lawyer should have competent skills beside of independency and safety in their profession. Unfortunately lawyers have confronted many obstacles which constrain their independency and safety during and after the defense and these issue changes the advocacy rights of accused person. These obstacles such as note of article 48 of the code of criminal procedure have caused guild discrimination in addition of deprivation of accused person from having a competent lawyer. Also issuing lawyer’s license by judiciary bar which is a dependent organization to the judiciary, not only didn’t make the situation better but the move was backward which caused weakening of independent bar association. Practical analysis also shows that these issues have caused separation between advocacy and judiciary organizations and the solution is the concentrate of judiciary on courts affairs not interference at advocacy affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the right to defend
  • the need for a lawyer
  • independency of advocacy organization
  • discreminatuon between lawyes