دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22054/jclr.2020.44597.1951

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


2. ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2018.33028.1703

حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی؛ سیروس ضرغامی


3. مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2021.40376.1880

عبدالملک وحیدی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی


4. اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2018.32283.1683

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا


5. تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2021.41182.1891

هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی


6. چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2021.48570.2023

حسن حاجی تبار فیروزجائی


7. جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2021.49043.2033

حسین آقابابایی؛ علی نظری


8. مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22054/jclr.2021.47921.2012

امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب